2022.04.18 ILSC (캐나다) 장학혜택
2022.03.10 ILAC(캐나다) 장학혜택
2022.03.10 ILSC(캐나다) 장학혜택
2021.11.03 ILSC (캐나다) 장학혜택
2021.08.27 ILSC (캐나다) 장학혜택
2021.06.11 ILSC (캐나다) 장학혜택
2021.04.17 ECLC(핼리팩스)장학혜택
2022.08.08 부모어학연수+자녀공립무료
2022.03.16 캐나다 명문기숙학교 Luther College...
2021.08.20 부모어학연수+자녀공립학교무료...
2021.07.20 캐나다 입국규정 완화조치 시행...
2021.07.13 캐나다 유학이민 자녀공립무료...
2021.03.12 캐나다 명문기숙학교 Luther College...
2021.01.04 캐나다입국자 코로나 음성확인서...